Miras konusunda bilinmesi gerekenler - Avukat Rüya Beril

Bana Ulaşın

Miras ile ilgili bilinmesi gerekenler:

Bir kişinin vefatı üzerine, yakınlarının arda kalan malvarlığı ve hakları üzerinde hakkı ölüm anı itibariyle doğar. Miras paylaşımı söz konusu olduğunda bir miras avukatı ile hemen görüşmenizi tavsiye ederiz. Ölüm anı itibariyle doğma meselesi bile bazı durumlarda büyük önem teşkil etmektedir, bu nedenle ölüm saati dakika cinsinden yazılır ve o sırada ana rahmine düşmüş olduğu tespit edilen cenin dahi mirasta hak sahibi sayılır.

Birlikte yapılan bir kaza olayı gibi aynı zamanda ölen kişiler açısından, hangisinin önce veya sonra öldüğünün belirlenmesi olanağı bulunmayan durumlarda ölenler bir anda ölmüş sayılırlar ve biri ötekine mirasçı olmaz.(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 1978/4913 K. 1978/4975 T. 20.6.1978)

Mirasçılık hakkının tespiti bakımından ilk yapılacak işlem bir veraset ilamı çıkarmaktır. Avukatlar bunu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açarak gerçekleştirmekteyse de yeni kanun gereğince veraset ilamının noterden çıkarılması da mümkün olup, bu ikinci yol daha ekonomik ve hızlı bir çözümdür. Noterlikçe düzenlenmiş bu belgede bir yanlışlık olduğu düşünülüyorsa Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava yoluyla itiraz edilmesi mümkündür.

Bu veraset ilamı ile hem hak sahibi olduğunuz kanıtlanır, hem hak oranları belirlenmiş olur hem de tereke üzerinde işlem yapma yetkisi (örneğin, veraset ve intikal vergisinin ödenmesi) sağlanır.

Hak oranları meselesine değinmişken açıklamayı genişletmekte fayda görüyorum:

Miras hakkı kanuni  ve atanmış (vesayetname veya ölüme bağlı tasarruf vb. işlemler sonucu) olmak üzere iki bölüme ayrılır. Kanuni mirasçıların saklı payları bulunması nedeniyle murisin bile bu tür ölüme bağlı tasarruflarda bulunarak bu saklı paylara dokunması yasaktır. Kanuni mirasçıların hak paylarının belirlenmesinde (Medeni) kanunumuz, zümre sistemini öngörmüştür. Zümre sistemi ölene yakınlık derecelerine ilişkindir.  Ölen kişinin en yakını onun alt soyudur, bunlar çocuklar, torunlar, torunlarının çocukları, çocuklarının torunları ve devamıdır. Müteveffanın altsoyu 1. Zümreyi oluşturur. Üstsoylar da miras bırakana yakınlıklarına göre derecelenirler. Müteveffanın ana ve babası ile kardeşler, yeğenler, bunların çocukları, torunları ve devamı 2. Zümre mirasçılardır. 3. Zümre, ölenin büyükana ve büyükbabaları ile bunların çocukları yani amca, dayı, hala, teyze, kuzen/kuzinlerden ve devamından oluşmaktadır. 4. Zümrede ise büyükana ve büyükbabanın ana ve babaları ile bunların alt soyları yer almaktadırAncak kanun bu 4.zümreye kanuni miras hakkı tanımamaktadır.

Miras öncelikle 1.zümre arasında paylaştırılmaktadır. 2.zümrenin pay alması ancak 1.zümrede kimsenin bulunmaması halinde mümkün olur. (Belirtmek gerekir ki devlet de 1.zümre mirasçı sıfatını taşır. Vefat eden kişinin hiç bir yakını yoksa miras devlete kalır. Yine evlatlık da 1.zümreden sayılır ve saklı pay sahibidir.)miras Miras

4 kişilik bir çekirdek ailede babanın ölmesi durumunda eş 1/4 oranında, geri kalan iki çocuktan her biri 3/8 oranında hak sahibi olacaklardır.

Evli ancak çocuğu olmayan ancak iki kardeşi olan kişinin vefatı halinde eş bu kez 1/2 oranında diğer iki kardeşten her biri 1/4 oranında hak sahibi olacaktır.

Kişinin eşinden başka tek yakını dayısı ise, yukarıda bahsedilen sistem gereğince 1.zümredeki eş mirasın tamamını alacak dayısının pay sahibi olması mümkün olmayacaktır.

 

Eğer reddi miras yapacaksanız ölümden itibaren 3 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açmanız gerekecektir.

 

 

/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */

Şimdi hukuk mücadelemize birlikte atılmak için...

Bana ulaşın
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.