Sözleşme Düzenleme, Değiştirme ve Yorumlama - Danışmanlık Hizmetleri

Bana Ulaşın

Hak kaybına uğramak istemiyorsanız Sözleşmenizi Avukat düzenlesin.

Sözleşme denince ilk akla gelen yazılı bir anlaşma(akit)dır. Sözlü olarak anlaşılan konular yazıya dökülünce ihtilaf (uyuşmazlık, anlaşmazlık) çıkana dek pek dikkate alınmasa da, ihtilaf halinde her virgül dahi didik didik edilir.

İki farklı taraf ortak paydada buluştuğunda doğarlar, türlerinin kimi kanunda düzenlenmiş kimi düzenlenmemiştir.

Konusu suç olan veya ahlak dışı olan konular haricinde her konuda düzenlenmesi mümkündür.

Bir sözleşmenin geçerli olması için tarafların özgür iradeleriyle ve bilinçli olarak yapmış olmaları gereklidir. Taraflardan birinin zorlanması, korkutulması ya da aldatılması yoluyla yapılanlar geçersizdir. Yasalara göre ergin sayılmayanlar, akıl hastaları sözleşme yapamaz.

Kişiler sözleşme yapıp yapmama, karşı tarafı istediği gibi seçme, istediği şekilde biçimlendirme ve değiştirme ve ortadan kaldırma (fesih) özgürlüğüne sahiptir. Genel olarak ‘sözleşme serbestisi’ diye adlandırdığımız kavram da bu anlama gelir.

Ancak imzalar atıldıktan sonra bu serbesti yerini bağlayıcılığa bırakır. Fesih aşamasına gelinceye kadar ödenmesi gereken yüksek miktarlı tazminatlar veya cezai şartlar mevzu bahis olabilecektir.

Bazı tür sözleşmeler ise şekil şartına bağlı olup tamamen yasanın öngördüğü şekilde düzenlenmelidir. Taşınmaz satımı gibi önemli konulara ilişkin olanlar buna örnek gösterilebilir.

Her ne kadar taraflarca tam mutabakatla hazırlanmış olsa da ileride doğabilecek öngörülmemiş olaylar sonucunda işin ihtarname sürecine ve sonrasında Mahkemelere taşınması durumlarında, hakimlerin yorumlama konusunda bir takdir yetkisi olacaktır.

Tarafımızca düzenlenen sözleşmeler şu şekilde sıralanabilir:

 • √ Temlik (devir) borcu doğuran (her tür satım, bağış, trampa)
 • √ Kullanma ve yararlanma borcu doğuran (Kira, Ödünç)
 • √ İş görme  (Hizmet, Vekalet)
 • √ Saklama  (Vedia, ardiye)financial agreement 300x201 Sözleşmeler
 • √ Anlaşmalı boşanmaya dair Protokoller
 • √ Eser sözleşmesi
 • √ Kat Karşılığı İnşaat,
 • √ Arsa Payı Karşılığı İnşaat,
 • √ Satış Vaadi
 • √ İbraname
 • √ Adi Sulh
 • √ Bağışlama
 • √ Marka, patent vd. Sınai haklara ilişkin Lisans Sözleşmeleri
 • √ Tek satıcılık ve acenta sözleşmeleri
 • √ Şirketler (anonim, limitet, kollektif, adi komandit) için ana sözleşmeler.

 

Düzenleme isteğe göre taraflardan en az biriyle tüm şartlar üzerinde detaylı konuşulup, maddelerin sonuçlarının kapsamlı yorumlanması veya baştan oluşturulması şeklinde gerçekleştirilir.

İnternet üzerinden bulunan sözleşme örnekleri ile hareket edildiğinde kendinizi farkında olmadan büyük yükümlülükler altına sokacağınızı unutmayınız. Avukatınız satır aralarında yazan yükümlülükler ve avantajlar konusunda sizi uyarmakla yükümlüdür.

Sayılanlar haricindeki diğer konularda da hazırlanabilir ve diğer konulara ilişkin olsa da tüm sözleşmeler yorumlanabilir.

Yorumlamada boşlukları ilgili kanunların dolduracağını unutmamak gerekir. Bu nedenle mevzuata hakim avukatlarla çalışmanızı öneririm.

Avukatınız İngilizce dilinde de sözleşme düzenleme, değiştirme ve yorumlama hizmetleri sunmaktadır.

Diğer diller için ise birlikte çalıştığımız yeminli tercümanlar aracılığıyla destek verilmektedir.

Sözleşme düzenlenmesi yahut yorumlanması konularında hukuki destek için irtibata geçebilirsiniz.

/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */

Şimdi hukuk mücadelemize birlikte atılmak için...

Bana ulaşın
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.