Vatandaşlık: Başvuru İşlemleri hakkında detaylı bilgi

Bana Ulaşın

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Vatandaşlık hakkı nasıl kazanılır, prosedürü nedir?

Türk vatandaşı olmaya karar verdiyseniz  Vatandaşlık Kanunu‘nda ve ilgili mevzuatta yazılı koşulları öncelikle sağlamanız gerekir.

Türkiye’de doğduysanız veya Türk soyundan geliyorsanız, Türkiye’de evlendiyseniz, Türk vatandaşlığından izin yoluyla (İç İşleri Bakanlığı/Bakanlar Kurulu kararıyla) çıkmış ve yeniden girmek istiyorsanız veya herhangi bir sebeple Türkiye’de yaşam kurmaya karar verdiyseniz vatandaşlığa alınma işlemleri için adım atabiliriz.

Belirtmek gerekir ki bir Türk vatandaşıyla evlenmek otomatik olarak vatandaşlık kazandırmaz. Vatandaşlık Kanunu’nun 16.maddesine göre,

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

a) Aile birliği içinde yaşama,

b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,

şartları aranır.

(*) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.

(*) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Evlilik dışında başkaca nedenle vatandaşlık başvurusunda bulunulacaksa öncelikle Türkiye’de oturma izni ile ikamet ediyorsanız İl Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Türkiye’de ikamet edilen süreyi gösterir belge alınması gerekmektedir. Türkiye’de Türk ile vli olmayan kimselerin vatandaşlık kazanabilmesi için 5 yıl boyunca kesintisiz olarak TC’de ikamet etmeleri şartı aranır. Aradaki kesintinin en fazla 180 gün olması kabul edilir.

Ancak çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar için bu ikamet şartı aranmaksızın başvuru yapılıp vatandaşlık kazanılınabilecektir.

Sonrasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce istenen belgelerin toplanması gerekecektir.

örneğin Yendiden Türk Vatandaşlığı’na alınmak için genel olarak şu belgeler istenir:

 • -Başvuru formu (Vat5) -başvuranın imzalaması gerekir-.

 • -Nüfus Kayıt Örneği.

 • -Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin belgenin noter tasdikli tercümesi ve vatandaşlığından çıktığı tarihi gösterir apostil şerhli belge.

 • -Emniyet’ten alınacak Medeni Hal Belgesi.

 • -Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuşsa buna ilişkin belge, evli ise Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine ait Ölüm Belgesi (usulüne göre noter tasdiki ve apostilli).

 • -Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli tercümesi.

 • -Vatandaşlık Kanunu 14.madde gereği ikamet şartı arananlarda, yeniden Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 3 yıl ikamet etmiş olduğunu gösterir İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak ikamet tezkeresi ve giriş çıkışları gösteren belge (ikamet hesaplaması).

 • -Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az 3 aylık ikamet tezkeresi (işlem gören sayfaların noter tasdikli örneği).

 • -Hizmet Bedeli (50TL) nin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

  Belgelerin eksiksiz biçimde ve başvuruya uygun halde dosyalanması sonucunda durumunuzu özetleyen bir dilekçe eşliğinde dosyanız Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü üzerinden İç İşleri Bakanlığı’nın ilgili departmanına gönderilecektir. Burada durumunuz uygun görülürse milli güvenlik açısından Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan da onay gelmesi durumunda yine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden artık Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı bir vatandaş olduğunuz kabul görecek ve nüfus kağıdınız düzenlenecektir.

  bayra Vatandaşlık

   

   

   

/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */

Şimdi hukuk mücadelemize birlikte atılmak için...

Bana ulaşın
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.