Ceza Avukatı Av. Rüya Beril Çetintaş

Bana Ulaşın

Av. Rüya Beril ÇETİNTAŞ, İstanbul Barosu CMK Uygulama Servisi bünyesinde ceza avukatıdır. Bunun yanı sıra özel olarak müvekkillerinin karakoldan başlayarak savcılık ve dava sürecinde, şikayet ve savunma işlemlerini infaz aşamasına dek yerine getirmektedir. Bunun yanı sıra karar verilmiş dosyalarda yargılamanın yenilenmesi yahut Anayasa Mahkemesi ve sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvuruları da yerine getirmektedir. Ayrıca suç nedeniyle ortaya çıkan zararın tazmini için tazminat davalarına da bakmaktadır.

Ceza hukuku kişilerin özgürlük alanını birebir ilgilendirdiğinden ayrı bir önemi haizdir ve yoğun ve titiz çalışma gerektirir. Uzmanlık ve kararlılık ister. Aynı zamanda empati, akılcı çözümler, kanun bilgisi ve zamanlama çok önemlidir. Bunun yanı sıra sürekli değişen kanunların da takibi ve incelenmesi ve doğru yorumlanması gerekir. Av. Rüya Beril, özellikle Denetimli Serbestlik konusundaki makalesiyle bu konuda başarısını göstermektedir.

Soruşturma aşamasında,

 • İfade alma, yakalama, tutuklama, gözaltı,ceza Ceza Avukatı
 • Arama, bilgisayarların araması, el koyma,
 • İletişimin denetlenmesi işlemlerinde
 • ve uzlaşma aşamasında

müvekkillerin haklarının korunması ve bu işlemlerde yapılan bir hukuksuzluk veya usulsüzlük varsa bunun tespiti ve itirazını yerine getirir.

Genel olarak ceza hukukunda çalıştığı alanlar:

 • Kasten Öldürme Suçu
 • Taksirle Öldürme Suçu
 • Kasten Yaralama Suçu
 • Taksirle Yaralama Suçu
 • Tehdit Suçu
 • Şantaj Suçu
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
 • Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
 • Haksız Arama Suçu
 • Ayrımcılık Suçu
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
 • Hakaret Suçu
 • Yağma Suçu
 • Mala Zarar Verme Suçu
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
 • Mühürde Sahtecilik Suçu
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
 • Zimmet Suçu
 • İrtikap Suçu
 • Rüşvet Suçu
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 • Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
 • İftira Suçu
 • Yalan Tanıklık Suçu
 • Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
 • Fikri Ve Sınai Haklar Ceza hukuku şeklinde sıralanabilir.

 

Ayrıca,

 • Denetimli Serbestlik, HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması), İnfaz Erteleme, Cezanın Paraya Çevrilmesi
 • Temyiz, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru
 • Tazminat davaları ile ilgilenmektedir.

İstanbul ili dışındaki davalara da bakmaktadır.

/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */

Şimdi hukuk mücadelemize birlikte atılmak için...

Bana ulaşın
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.