Kiranın icrası ve borçlunun tahliyesi - Avukat Rüya Beril Çetintaş

Bana Ulaşın

Kiracı kirayı ödemiyor ne yapmalı?

Alacak nasıl tahsil borçlu nasıl tahliye edilir?

-Kira Borcu ve Tahliye-

Ev/işyeri olarak kiraya verdiğiniz gayrimenkulünüzü kiralayan kişi/şirket kira parasını düzenli yatırmıyorsa, icra yoluyla alacağınızın tahsili ve dava yoluyla tahliyesi mümkündür.

Öncelikle kira sözleşmesinde belirtmiş olduğunuz bir banka hesabı varsa bu hesabınızın dökümünü almak faydanıza olacaktır. Böylelikle hangi ayların ödenmediğini hangilerinin geç veya eksik ödendiğini kolayca tespit edebilirsiniz. Sonrasında (bu takibi diğer takiplerden ayrı yazmamın sebebi olarak) mutlaka bir avukatla görüşün.

Kira bedelinin hangi tarihlerde ödeneceği sözleşmede kararlaştırılmış olduğundan ödenmeyen veya eksik/geç ödenen kiralarda her kira başına faiz işletildiğini göz önünde bulundurunca (ve takip ve dava tecrübeleri nedeniyle) bu konuda avukat yardımı almak zorunlu hale gelmektedir.

Avukatınız icra dosyasını oluşturduktan sonra takibi başlatıp, icra dairesi kanalıyla kiracıya borcunu ödenmesi ve ödenmezse tahliye edileceğini ihtar eden bir ödeme emri gönderecektir. Bu ödeme emrini aldıktan sonra borçlunun 7 gün itiraz süresi vardır.

(Her ne kadar kiracıyı ilgili yerden tahliye etmek için kanunda öngörülen 3 hukuki yol varsa da, ben hızlı sonuç vermesi açısından icra dairesinde takip sonrası icra mahkemesinde dava açma yolunu tercih ve tavsiye ederim.)

Kiracı ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra itiraz etsin veya etmesin 30 gün süre geçtiyse artık mal sahibinin tahliye istemli dava açma hakkı doğar.

Bu davanın (tahliye davası) açılması ile birlikte mahkeme borcun ödenip ödenmediğini geniş çaplı araştırır, usulen bir hata yapılıp yapılmadığını denetler ve ara ödemeler varsa hesaplama için bilirkişiden de yardım alarak net miktarı tespit eder. Bununla birlikte davalı haksız yere borca itiraz ettiyse mahkeme alacağın %20′si oranında icra inkar tazminatına mahkum eder ve dava açarken ödenen harçlar ile birlikte davacıya ödenmesi yönünde karar kılar.

(Borçlunun bu davada işi zordur çünkü kirayı ödediğini yalnızca yazılı delillerle kanıtlayabilir, tanık dinletemez.)

Bu tahliye kararının  kesinleşmesiyle birlikte icra dosyası üzerinden tahliye işlemlerine geçilir ve kiracı işyeri veya evden zorla çıkarılır.

Kalan borç için ise icra dosyası üzerinden önceki yazılarımızda değindiğimiz şekillerde tahsil yoluna devam edilir.home key logo 27329386 300x213 Kiranın icrası ve borçlunun tahliyesi

(Özetle borçlunun mal varlığı sorgusu yapılarak adına kayıtlı araç, gayrimenkul veya banka hesabı olup olmadığı sorgulanır, varsa haczedilir. Çalışıyorsa maaşının her ay 1/4′üne haciz konur. Bunlardan da tahsil edilemezse yaşadığı yerde hacze çıkılır. Yine de tahsil edilemezse aciz vesikası alınır böylece alacaklının bu parayı vergiden düşme şansı olur.)

/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */

Şimdi hukuk mücadelemize birlikte atılmak için...

Bana ulaşın
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.