Kredi dosya masrafı iadesi için bir bilene danışın

Bana Ulaşın

Kredi dosya masrafı iadesi için bir bilene danışın:

Bilindiği gibi bankalardan kredi çekerken bireyler kredi dosya masrafı, komisyon, ekspertiz ücreti gibi o anda ödemeseler kredi çekmelerine engel olacak bir çok masrafı ödemek zorunda kalıyorlar. Kredi dosya masrafı iade edilsin isteyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Bu masraflar bir süredir tüketicilere iade edilmekte. Kredi dosya masrafı iadesi artık çok kolay!

Son 10 yıl içinde çekmiş olduğunuz kredilere ilişkin olarak ödediğiniz kredi dosya masrafı iadesi için gerek Hakem Heyetlerine başvurarak gerekse Mahkeme yoluyla geri alabilirsiniz.

Hem kanunda bu konuda açık hükümler bulunmakta hem de Yargıtay, Hakem Heyetleri ve Mahkemeler bu konuda görüş birliğindeler.

Yalnızca ticari kredilerin bu masrafları geri ödenmeyebiliyor ancak onun dışında çekilen tüm ihtiyaç kredisi, konut kredisi gibi kredilerde alınan gerekçesiz masraflar bir bir iade ediliyor.

Kredi kartı aidatları ve hesap işletim ücretleri de bu iade kapsamı içinde.

Ne yapmam gerekir diye sormanıza gerek yok; Avukatınıza vekaletname vermeniz ve istenen gerekli evrakı temin etmeniz yeterli.

Kredi dosya masrafı iadesi ile ilgili örnek haber için tıklayın.

 

Kredi dosya masrafını vb. diğer giderleri geri almak için gerekli evraklar:

-Noter onaylı vekaletname.

-Kredi çekilen ve ödenen dönemleri gösterir hesap ekstresi ve dekontlar (saklanmadıysa bankadan temin edilebilir.)

*Bankadan alınan belgeler ıslak imzalı ve kaşeli olmak zorundadır.

Kredi dosya masrafı iadesi amacıyla hakem heyeti başvurusu için kullanabileceğiniz dilekçe örneği metnin sonunda yer almaktadır. Kırmızı alanları silerek kendi durumunuza göre yeniden düzenleyebilirsiniz.

Bu dilekçenin durumunuza göre düzenlenmiş halini 3 nüsha halinde çıktı alıp imzalayarak arkasına nüfus cüzdanınız ve dekontlarınız ve bunların fotokopilerini ekleyerek heyet dosyanızı kendiniz de kolayca oluşturabilirsiniz.

Dilekçenizi hakem heyetine verdiğinizde hakem heyeti kararının sonucu dilekçede belirttiğiniz adrese gönderilecektir.

Hakem heyetinden kendiniz başvuru yaparak aldığınız kararı Avukat Rüya Beril Çetintaş icraya koymakta ve tahsil sonucu tarafınıza ödeme gerçekleştirmektedir.

 

NOT: (Uyarı) 2015 YILI İTİBARİYLE Geri ödenmesini istediğiniz masraf 2.200TL‘nin altında bir rakamsa başvuru İlçe hakem heyetine, 3.300TL altında 2.200Tl’nin üzerinde ise İl hakem heyetine yapılır ve hakem heyetine yapılan başvurularda harç talep edilmez. Ancak 3.300TL üzerindeki istemler Tüketici Mahkemesi‘nde dava açarak karara bağlanacağından harca tabidir. Harcı da genellikle 200-300 TL’dır. Kararların icrası için icra dairesine de harç yatırmak gereklidir. Bu harç da asıl alacağın ortalama %1′i-2′si civarındadır.

Herhangi bir hata ile kolayca hak kaybına uğramamak için avukat yardımı almanız menfaatinizedir.

 

Dilekçe örneği:

İL İLÇE TÜKETİCİ SORUNLARI

HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

TARİH

Şikayet eden  : Adınız Soyadınız (TC:XXXXXXXXXXX)

adres

Şikayet edilen: XXXX Bankası

(Banka genel müdürlük adresi yazılacak.)

KONU           :           Tarafımdan TKHK’ya aykırı olarak ve BK’da gösterilen haksız şart mahiyetinde alınan bedellerin iadesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMA            :          

1.      İlgili bankadan Tüketici kredisi çektim bu sırada sayfalarca sunulan sözleşmeyi detaylıca incelemeden ve aydınlatılmadan imzaladım, ödemem gerektiği söylenen tutarları ödedim ancak bu ödediğim tutarların bir kısmının benden haksız olarak alındığını öğrendim. Hesabımdan bu giderler çekilmiştir. Ancak bu bedeller tarafımdan haksız ve hukuksuz olarak alınmıştır.

2.      Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Sözleşmedeki Haksız Şartlar başlığı altında düzenlenmiş 6.maddesinde; ‘Satıcı veya sağlayanın tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.’ Şeklinde haksız şartın mahiyeti ortaya konmuştur.

3.      Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

4.      Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre banka tarafından hazırlanan tek taraflı sözleşmedeki bu ve benzeri bedeller geçersizdir ve haksız olarak talep ve tahsil edilmektedir.

5.      Öte yandan alınan söz konusu bedelin nasıl ve neye göre tespit edildiği belli değildir. En önemlisi hangi hizmet karşılığında istendiği ise meçhuldür. Bu bedele itiraz eden bazı bankaların müşteri kaybetmemek adına bedeli tahsil etmediği ise uygulamanın keyfiliğini ortaya koymaktadır.

6.      Ekte sunulan dekontlardan da anlaşılacağı üzere bu bedel dosya masrafı olarak açıklanmıştır ancak bu bedelin aslen ne için alındığı belli değildir. Hukuka aykırı olarak gerekçesiz ve mesnetsiz alınan bu bedelin tarafıma iadesi gerekmektedir.

 7.      Kullandığım          xxxxx   TL tutarındaki tüketici kredisi için  xxxxx    TL ücret kesintisi gerçekleştirilmiştir.

DELİLLER  : Hesap Ekstreleri ve Dekontlar ile her türlü yasal delil.

H.NEDENLER: BK, TKHK, HMK vd. ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                        :           Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerden dolayı talebim yönünde karar verilerek,

Dosya masrafı adı altında, tüketici ile müzakere edilmeksizin haksız şart olarak alınan (ALACAK MİKTARI NEYSE O MİKTAR ÖRNEĞİN 200,00)

TL’nin tarafıma iadesi yönünde karar verilmesini talep ederim.

Şikayet eden

AD SOYAD

EK:

  • İlgili dekont
/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */

Şimdi hukuk mücadelemize birlikte atılmak için...

Bana ulaşın
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.