Dava maliyetleri, mahkeme masrafları, avukatlık vekalet ücretleri

Bana Ulaşın

Konu dava açmak olunca düşünmeden durulmayacak önemli bir konuda dava masraflarıdır.

İki tür masrafınız olur, biri avukata ödenecek ücret diğeri mahkemeye ödenecek ücret (ve üçüncü olarak göz ardı edilen ama birikince göze batan yan masraflar)dır.

Mahkeme masrafları:

Açacağınız davanın türüne, açılacak mahkemeye, mahkemede göstereceğiniz tanık ve bilirkişi ile avukat sayısına ve talep ettiğiniz alacak miktarına göre bu masraflar değişiklik gösterebilmekteyse de okuyucuyu bilgilendirmek adına genel olarak dava masraflarının minimum 170TL’den başladığını belirtmek isteriz.

Mahkemelere ne kadar masraf ödeneceği hususu Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Gider Avansına ilişkin tebliği ile belirlenmiştir. Bu kanuna göre taraflar dava açarken yukarıda saydığımız hususları belirtmek zorundadır. Buna göre belirli olan ücretler sayılar ile çarpılarak ve sabit giderler toplanarak sonuç bulunur. Bu sonu davanın açılması sırasında vezneye ödenir. Artık kanun değişiklikleri nedeniyle sadece harçlar değil tüm giderleri kapsamaya yetecek kadar masrafın baştan ödenmesi böylece sonrasında bu hususlarla vakit kaybedilmesi amaçlanmaktadır.

Yasal olarak  davacı dava açarken,masraflar 150x150 Dava masrafları

a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, (genellikle iki taraf olur 10Tl tebligat gideri en başta ödenir.)

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, (Örneğin  tanık varsa (20×3)+(10×3)=90TL ödenir.)

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL ulaşım gideri, (keşif bedeli ortalama 200TL’dir, ulaşım gideri ile 275Tl ödenir.)

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti, (ortalama 200-300TL ödenir.)

d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL, toplamını avans olarak öder.

Bunların yanı sıra herhangi bir değişkene bağlı olmayan (maktu) harçlar ise:

Başvuru Harcı: 25.2 TL (Sulh ve İcra Hukuk mahkemelerinde 11.7TL, Aile, Fikri Sınai Haklar, Asliye Hukuk, Tüketici, Ticaret ve İş Mahkemelerinde 25,7TL )
Dosya Gideri: 60 kuruş
Peşin Harç: 25TL’den başlar (mahkemeye ve delillerinize göre değişir.)
Tebligat Gideri: 90 TL (avukat ve kişi sayısına göre değişir. 2 avukat 3 tanık 2 bilirkişili örneğimiz içindir.)
Vekalet Suret Harcı: 7.6 TL (2 avukat içindir.)

Nisbi harçlar ise, değeri para ile ölçülen alacaklara ilişkin davalarda,

-Alacak miktarının Binde 68,1 oranında nispi harç ödenir.
-Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) (Binde 11,38) 
-Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 4,55)
-Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38)

Nispi harçlar (25,20 TL)‘den aşağı olamaz.

Toparlamak gerekirse örneğin 3 tanıklı, 2 avukatlı, 2 bilirkişili bir çekişmeli boşanma davasında 770TL gibi bir ücreti dava açarken ödemiş olmanız gerekir. Anlaşmalı boşanma durumu varsa, tanık ve bilirkişiye ihityaç duyulmayacağından 2 avukatlı davada ödeyeceğiniz gider avansı 200TL’dir. Tanıma davası açacaksanız yine bilirkişi keşif tanık olmayacağından 200TL gider avansı ödersiniz. Yahut 1000TL’lik alacak için Tüketici mahkemesinde açacağınız bilirkişisiz bir davada ödenecek tutar ilk başta yine 200TL’dir. Somut olayınıza ilişkin olarak belirli yazılımlar ile de hesaplama yapma imkanı bulunmaktadır.

Diğer masraflar:

İhtiyati tedbir isteminiz varsa, dava açarken belirtmediğiniz bir delile sonradan dayanmak durumunda kalırsanız, veya davalı olup masraf gerektiren talepler ileri sürerseniz, veya teminat yatırmanız gereken durumlar olursa sonradan (dava açıldıktan sonra) ödeyeceğiniz masraflar olacaktır. Bunlar sonradan mahkeme ile size bildirildiğinde de ödenebileceği için karışıklık yatarmamak adına fazla girmiyorum. Ancak örnek vermek gerekirse bir Tenfiz davasında ortalama 1.600TL civarında teminat yatırmanız gerekebilir. Veya bir boşanma davasında tarafların malların paylaşımı söz konusu olacaksa buna ilişkin olarak harcın tamamlanması için mahkeme tarafından süre verilecektir.

Dava sonucunda memnun kalmayıp temyiz etmek isterseniz, ceza davalarında harç ödemezsiniz ancak yazımızda olduğu gibi hukuk davası söz konusuysa 125TL temyiz harcı ve diğer masraflarıyla birlikte ortalama 200TL masrafınız olur.

Bunun yanı sıra ek tebligat masrafları için pullara ödenen paralar, yol masrafları daima göz ardı tutulur.

Duruşmalara gidiş geliş yol ücretleri, belgelerin ilgili kurumlara verilip alınması gibi elden takipli işlerin masrafları (vergi ve harçları) da göz önünde bulundurulduğunda en az 200TL de bu şekilde masraf çıkacağı unutulmamalıdır.

Bunun yanı sıra yabancılar hukukuna ilişikn davalarda tercüme ve noterlik işlemleri için yine hiç azımsanmayacak masraflar ödenmektedir.

Avukatlık Vekalet Ücretleri:

Avukata ödenecek bedel avukata göre değişir. Hukuk büroları bu konuda karışıklığa yol açmamak için kendilerine özgü tarifeler belirler ve tüm müşterilerine bu tarife üzerinden fiyat bildirimi yaparlar, tabii ki somut olaylara göre avukatın iş yükü artacaksa daha fazla bir ücret söyleyebilir veya vakalar açık deliller hazır veya taraflar anlaşmış ise kısa sürecek gibi gözüken işler de bu ücretlerde indirim yapabilir. Avukatlık serbest meslek olduğundan her avukatın farklı ücret belirtme hakkı vardır, bunun tek sınırı Adalet Bakanlığı’nca her sene yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘dir. Avukatlar hizmet bedeli alırken bu tarifede belirlenen ücretlerin altında iş alamazlar.  Bunun yanı sıra karşı vekalet ücretlerini de bu ücret üzerinden alırlar.

Ortalama vekalet ücreti bilgisi için ise avukatlar Baro’nun Ücret Tarifesi‘ni uygulamaktadır.

Ücret bilgisi için ofisimizi arayabilirsiniz.

 

 

/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.

Şimdi hukuk mücadelemize birlikte atılmak için...

Bana ulaşın
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.