Sıkça Sorulan Sorular-Av. Rüya Beril Çetintaş

Bana Ulaşın
4062 den SMS geldi. Doğruluk payı nedir? Ne yapmam gerekir?
UYAP sistemiyle birlikte hukuk alanında da büyük ölçüde hakimiyet kuran teknolojinin bir ürünü de SMS ile bilgilendirme sistemidir. 4062'den gelen mesaj bu sistem üzerinden hukuki bir konuya dair ilgili kişinin bilgilendirilmesi amaçlanır. Gelen mesajda konunun hangi mahkemede görüldüğü (örn. İstanbul 1.Sulh Ceza Mahkemesi), dosyanın esas numarası (örn. 2013/777 E. gibi) yer alır. Ancak konunun ne olduğunu mahkemenin adliyede bulunan kalemine gitmeden veya kaleme telefon etmeden öğrenmeniz mümkün değildir. Telefonla sadece konuyu (suça ilişkinse hangi suç olduğunu, karşı tarafın ismini vs.) öğrenirsiniz, ancak kalemde dosyayı incelemeniz durumunda yapmanız gereken hukuki işlemlerin de ilgili belgelerin bir yerlerinde açıklanmış olduğunu ve memurların yaklaşımınıza göre size yardımcı olacağını unutmayın. Zorla getirme vs. yazıyorsa mutlaka gidin! Mümkünse dosyanızın bir fotokopisini alarak konusunda uzman bir avukata inceletin.
Baro tarafından ücretsiz avukat yardımı sağlanır mı? Nasıl faydalanılır?
Türk lirasının can çekiştiği bu dönemde vatandaş haklıyken Mahkeme önünde haksız duruma düşmemek için avukata ihtiyaç duyuyor ancak vekalet ücretini karşılayamıyor. Bu nedenle de ücretsiz avukat araştırmasına giriyor. Ceza hukuku kapsamında, bir anda kendinizi karakolda veya savcı karşısında bulduğunuzu varsayalım, Çocuklar, işitme ve konuşma engelliler, yabancılar, işlediği suçun cezası 5 yıldan fazla hapis gerektiren konularda, talep etmeniz halinde (aslında zorunludur ama siz yine de talep edin) Baronun CMK servisinde görevli bir avukat size hukuki destek vermek için gelecektir. (Tesadüfen o ben de çıkabilirim.) Diğer tür hukuki konularda, avukatlık vekalet ücretini karşılayamayacak durumda iseniz, Baronun bu kez Adli Yardım Servisi size destek verecektir. Özellikle boşanma arefesindeki hanımlar bu destekten büyük oranla faydalanmaktadır. Adli yardıma başvurmak istiyorsanız fakirlik belgesine ihtiyaç duyacağınızı hatırlatmakta fayda görürüm. Fakirlik belgesine rağmen görevli avukat ekonomik durumunuzun avukat karşılamaya yetebileceğine kanaat getirirse talebiniz reddedilecektir. Gerekli evraklar, randevu, iletişim gibi konularda Detaylı bilgi için tıklayınız.
Ev haczi kalktı mı?
Yeni Kanun ile ev haczinin kalktığı gibi spekülasyonlara kanmayın, ev haczinde eski kanunda olan metin açıklığa kavuşturulmuş, haczi kabil olmayan (haczedilemez) malların neler olduğu açıklanmıştır. Kanuna göre kişi/ailenin yaşaması için lüzumlu görülen mallar (koltuk, yatak, buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi) sayılmıştır. Lüzumlu mallardan birden fazla adette var ise veya bu mallar gereğinden fazla lüks ise (örneğin iki çamaşır makinesi varsa birinin veya dev ekran Led TV kullanılıyorsa) haczi mümkündür. Bunun dışında 'para, kıymetli evrak, antika, değerli taş ve madeni süs eşyası' kanuna göre haczedilebilir mallardır. Bu değişikliğin çok büyük bir değişiklik gibi gösterilmesi, 'ev haczi kalktı!' söylentileri, siyasi amaçlı bir tutumdur düşüncesindeyim. METNİN ESKİ HALİ: ''2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası, 3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,'' METNİN YENİ HALİ: “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya, 3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,” Borçlunun elinde bulunan mallar alacaklının alacağını karşılamaya yetmez veya bu malların haczi menfaatine uygun düşmezse alacaklı, borçlunun 3. şahıslarda bulunan mal hak ve alacaklarını haczettirme yoluna gidebilir. Nitekim İİK 85/1 maddesinde “Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallarıyla taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur.” denmek suretiyle bu husus açıkça ifade edilmiştir. Üçüncü kişilerde bulunan borçluya ait mal, hak ve alacaklar iki gruba ayrılabilir: a) Para, banknot, hamiline ait senet, poliçe, cirosu kâbil diğer senetler, altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyler. b) Kıymetli evraka bağlı olmayan alacak, diğer “talep hakları” ve yukarıda belirtilen kıymetli şeyler dışındaki “taşınır mallar”. Üçüncü kişideki hakkın haczi için bu üçüncü kişiye öncelikle (birinci) haciz ihbarnamesi gönderilir. Bu bildirim sonrasında elinde bulunan hakkı borçluya verse bile icra dairesine karşı sorumlu olacaktır. Bu ihbarnameyi alan üçüncü kişi elinde böyle bir mal/hak bulunmuyorsa, tebliğ aldığı günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde itirazını yazılı olarak bildirmelidir zira aksi takdirde hak/malın elinde bulunduğunu kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz edilmemesi halinde ikinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Haciz ihbarnamesinin şart ve şekilleri kanunda sayılmış olup, vatandaşın tek başına altından kalkabileceği bir iş değildir, bu nedenle mutlaka profesyonel danışmanlık almayı gerektirir.
Ne kadar yatarım?
Mahkemenin kesin kararı sonucu hüküm giymiş kişilerin yatarının ne kadar olduğunu kendisinin hesaplaması mümkün. Kişi cezaevine girdiğinde yeni bir suç ortaya çıkmazsa iyi halli geçirilen süre dikkate alınarak, hükümde belirtilen zamanın 3’te 2’si tamamlandığında tahliye edilir. Denetimli serbestlikten de yararlanabiliyorsa 12 ay da buradan kazanır. Örnekle açıklarsak, kişi mahkeme kararı ile 2 yıl 6 ay ceza almışsa 30 aylık cezasının 2/3’sini tamamlayınca şartlı tahliye edileceğinden 30/3=10 10x2=20 den 20 aya şartlı tahliye edilir. 3. ve 4. Yargı paketlerinde belirtilen Denetimli Serbestlikten 12 ay kazanırsa 20-12=8 ay kalır. Dolayısıyla 30 ay hüküm giymiştir, ancak 8 ayda cezaevinden çıkacaktır. Tutuklu geçirilen süre varsa bu süre cezadan düşülür. Kolay hesap için şu siteyi ziyaret edebilirsiniz: http://www.kararara.com/infazhesapla.htm
/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */

Şimdi hukuk mücadelemize birlikte atılmak için...

Bana ulaşın
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.